Tin khác
Báo cáo Kết quả công tác đất đai - xây dựng - môi trường 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
 

BÁO CÁO

Kết quả công tác đất đai - xây dựng - môi trường 6 tháng đầu năm.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


 
Phần I

Thực hiện công tác đất đai - xây dựng - tài nguyên môi trường

6 tháng đầu năm 2020.

 

A. Tình hình sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết HĐND xã về kế hoạch SDĐ năm 2020 (Tại kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XXI) UBND xã báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Hiện trạng sử dụng đất.

Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên theo bản đồ là: 418,41 ha.

Đất nông nghiệp:                                                        275,16 ha.

Đất phi nông nghiệp:                                                 139,33 ha.

Đất chưa sử dụng:                                                         3,92 ha.

1. Công tác quản lý đất đai:

- Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về quy hoạch, kế hoạch SDĐ năm 2020, UBND xã cùng các ban ngành đoàn thể, cơ sở thôn, tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác quản lý đất đai, sử dụng đất phi nông nghiệp và đất sản xuất nông nghiệp đúng quy định, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cháy rừng trong mùa khô. Thường xuyên phối hợp với các cơ sở thôn, đoàn thể, đại biểu HĐND, thanh tra nhân dân để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm đất đai về xây dựng, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Phát hiện và ngăn chặn, lập biên bản 06 trường hợp.

Trong đó:

+ 02 trường hợp xây dựng nhà quá quy định trên đất chuyển đổi.

+ 01 vi phạm về XD mộ trí quá quy định.

+ 01 vi phạm trồng cây nâu năm trên đất trồng lúa.

+ 01 vi phạm san gạt mặt bằng đất đồi.

+ Tiếp nhận 01 đơn đề nghị giải quyết về tranh chấp đất đai. UBND xã đã ra 01 Quyết định về việc thành lập Hội đồng hòa giải và đã tổ chức Hòa giải.

- Phối hợp với Hạt quản lý đê. Rà soát các bến bãi ven sông Kinh Thầy, thông báo các tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, cấp phép kinh doanh.

 

- Phối hợp đơn vị trắc địa bản đồ:

+ Thuê đo vẽ khu dân cư mới KT13 để xác định mốc giới cho các hộ dân.

+ Hoàn thiện việc san lấm mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới Cầu gỗ, dự kiến Quý 3/2020 đưa vào đấu giá và những năm tiếp theo.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động trung tâm giai đoạn 2.

2. Cấp quyền SDĐ.

- Tổng số hộ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở nông thôn là 743 hộ theo bản đồ giải thửa năm 1993 và sổ mục kê năm 2000. Trong đó: Còn 41 hộ chưa được cấp, đã đề nghị cấp mới 11 hộ ký xong hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt và cấp mới; 30 hộ chưa đủ điều kiện, xét đề nghị cấp tiếp năm 2020 và những năm tiếp theo (Do vắng nhà, chết, tự mua bán chuyển nhượng, cấp trái thẩm quyền, thiếu chứng lý quyền SDĐ). Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giải quyết 24 hồ sơ về đất đai đề nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó: chuyển nhượng 02 hồ sơ; tặng cho 16 hồ sơ; thừa kế: 04 hồ sơ; Hủy hợp đồng giao dịch 02 hồ sơ; cấp đổi lại GCN QSD đất 06 hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật; Phối hợp với các ngành, cơ sở thôn tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực về đất.

3. Sử dụng đất .

- UBND xã tiếp tục thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mở rộng xây dựng nhà tập đa năng trường tiểu học 1.800 m2 và sân tập đa năng trường Trung học cơ sở 3.600 m2.

- Mở rộng, khôi phục nghĩa trang nhân dân Đống Cao - đồng Cạn đưa vào sử dụng năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt khu dân cư mới Cầu gỗ đưa vào đấu giá năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục hoàn thiện Sân vận động Trung tâm xã giai đoạn 2 năm 2020.

- Đã đối chiếu, rà soát diện tích đất ở trên bản đồ đo năm 1993 với bản đồ đo năm 2010 làm cơ sở pháp lý xử dụng đất dôi dư, xen kẹt, liền kề trong khu dân cư nông thôn.

- Quy hoạch phần nghĩa trang nhân dân để cát táng theo đúng quy định.

B. Công tác Tài nguyên - Môi trường.

- 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thôn thực hiện vệ sinh môi trường, Duy trì tổ thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển về đúng nơi quy định.

- Tuyên truyền tuần lễ quốc gia về nước sạch, môi trường. Phát động toàn dân, các cơ quan, ban ngành dọn các tuyến đường, khu dân cư, tuyến đường trung tâm xã, khu công sở, nơi công cộng để môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Tuyên truyền phòng chống cháy rừng. 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã không có vụ cháy rừng xẩy ra.

         

II. Những tồn tại trong công tác quản lý đất đai, môi trường xây dựng 6 tháng đầu năm 2020.

          - 6 tháng đầu năm 2020 công tác quản lý sử dụng đất đai có việc còn hạn chế; công tác phối hợp giữa cơ sở thôn, các ban ngành đoàn thể trong việc phát hiện, ngặn chặn, xử lý các vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai chưa kịp thời, tình trạng lấn chiếm hành lang đường, mương, và kênh mương nội đồng vẫn còn xảy ra.

          - Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn chậm, nhiều vướng mắc, biến động và thiếu nhiều chứng lý để cấp lần đầu.

          - Chưa xử lý đất dôi dư, xen kẹt, liền kề theo hướng dẫn số 37/HĐ/LNSTN &MT ngày 14/04/2014 và Hướng dẫn số 144/TNMT, của Sở Tài nguyên môi trường. UBND xã đã lập danh sách báo cáo đất dôi dư, xen kẹt, lấn chiếm đề nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

 

PHẦN II:

Phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý sử dụng đất đai, môi trường,

xây dựng 6 tháng cuối năm 2020.

      

          I. Công tác quản lý đất đai.

          - Tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, chỉnh lý bản đồ đất nông nghiệp trong dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng.

          - Phối hợp các cơ sở thôn, các ngành, thanh tra nhân dân, Đại biểu HĐND để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai, sử dụng sai mục đích, trái thẩm quyền và xử lý cương quyết các trường hợp cố tình vi phạm. Tiếp tục đề nghị xử lý đất dôi dư, xen kẹt, đất cấp trái thẩm quyền, làm tốt công tác chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, hợp tài sản, thế chấp.

          - Quản lý tốt đất nông nghiệp, công điền, đất thầu khoán, đất bãi ngoài đê đã hết hợp đồng 11/2011.

          - Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, khoáng sản trên địa bàn xã.

          - Thực hiện Quyết định 1654/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục đề nghị cấp GCN - QSDĐ nông nghiệp cho nhân dân và xử lý các vi phạm kênh mương, xây dựng, lấn chiếm, tự ý chuyển đổi cây trồng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

       - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã theo Công văn số 442/UBND-TNMT ngày 13/7/2020, của UBND thị xã Kinh Môn.

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, đề nghị xin cấp duyệt khu dân cư mới Cầu gỗ đưa vào đấu giá năm 2020 và những năm tiếp theo, theo quy hoạch chi tiết đã được thẩm định.

                    II. Môi trường.

          - Phối hợp với các cơ sở thôn, các ngành đôn đốc thu gom rác thải vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

          - Tuyên truyền, vận động nhân dân không xả thải rác bừa bãi ra đường và những khu vực công cộng. Đổ đúng nơi quy định.

          - Tuyên truyền thường xuyên vệ sinh môi trường trên loa truyền thanh, vận động các hộ chăn nuôi tập trung, mô hình quy mô lớn, sử dụng rác thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường chung, phòng chống cháy rừng, quản lý đồi rừng.

          III. Công tác xây dựng.

          - Tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn và đường giao thông nội đồng.

          - Tăng cường công tác Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu, điểm dân cư mới, quản lý tốt công trình xây dựng.       

       - Tuyên truyền nhân dân, các cơ sở thôn, xóm bảo vệ tốt đường bê tông, cầu cống mới xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ cấp trên, xã hội hóa và nhân dân đóng góp.

       * Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản lý sử dụng đất đai, môi trường, xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./.


 
Các bài liên quan
Quy hoạch chung đô thị Kinh Môn (30/10/2020)
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (30/10/2020)
Công tác tuyên truyền và thực hiện tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của chính phủ (30/10/2020)
Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2020 (30/10/2020)
Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống (30/10/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay24 
 Hôm qua16
 Tuần này182 
 Tất cả186068 
IP: 44.200.168.16